Landet som sakta drunknar

På den lågt liggande önationen Kiribati upplevs klimatförändringar i verkligheten och inte som tillfälliga nyhetsrubriker. Människors levnadsförhållanden blir alltmer odrägliga och inför det internationella klimatmötet COP21 vill klimataktivisten Pelenise Alofa att principen om delat ansvar ska införlivas.

Kiribati ligger endast 2,5 meter över havet och landet riskerar att hamna under vatten om havsnivåerna fortsätter att stiga. Foto: Sandra Duong

Kiribati ligger endast 2,5 meter över havet och landet riskerar att hamna under vatten om havsnivåerna fortsätter att stiga. Foto: Sandra Duong

Läs mer »

Kategorier: Flyktingar, Kiribati, Klimat, Miljö, Oceanien