Inblick i Kenyas parlament och kvinnlig representation

Jag har under de senaste veckorna pendlat mellan möten i olika parlamentsbyggnader i egenskap av MFS-student i Nairobi, Kenya. Jag undersöker kvinnlig representation i parlamentet genom att intervjua kvinnliga parlamentariker och följa den nu så intensiva debatten kring ”two-thirds gender rule”. Regeln skrevs in i landets konstitution år 2010 och innebär i stora drag att inget kön ska vara representerat med mer än två tredjedelar av valda platser i offentliga […]

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Demokrati, Förenta Nationerna (FN), Genus, Hållbarhetsmålen (SDGs), Jämställdhet, Kenya, Politik
Taggar: , , , , , ,

Rebel Sistah Cypha – en kvinnoseparatistisk hiphop-scen

”The more the system tries to bury us, the more we should rise.” Orden kommer från Milliah Williams, en av medlemmarna i det Sydafrikanska hiphop-kollektivet Soundz of the South (SOS) som ligger bakom projektet Rebel Sistah Cypha. Efter att ha tröttnat på en mansdominerad hiphop-scen skapade de istället en kvinnoseparatistisk scen i Kapstaden.

Rebel Sistah Cypha. Foto: Per Karlsson

Rebel Sistah Cypha. Foto: Per Karlsson

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Civilsamhälle, Demokrati, Ekonomisk utveckling, Genus, Jämställdhet, Kultur, Politik, Sociala rörelser, Sydafrika, Ungdomar

Röster från Indien

Saraswati Komojula, 23 år är chef för och grundare av en indisk enskild organisation, Saabala, som framför allt jobbar med att stärka civilsamhället med fokus på kvinnor. Här talar hon med FUF-korrespondenten Caroline Nordvall om bland annat hur de jobbar med jämställdhet och hur de försöker stoppa våld mot kvinnor.

FUF och OmVärldens ”Röster från omvärlden” är ett samarbete för att ge världens unga en […]

Läs mer »

Kategorier: Genus, Indien, Jämställdhet

Etnomiljökorridorer – Ett sätt att få ursprungsbefolkningen i Brasilianska Amazonas i den politiska agendan?

Illegal avverkning, skogsomvandling, skogsbränder, stora byggen av vattenkraftverk och  olaglig guldgrävning ses som de största hoten till regnskogen och ursprungsbefolkningen i Rondônia, Brasilien. Under helgen mellan den 26 och 27 september träffades en del icke-statliga organisationer (NGOs) och folkgrupper tillhörande urbefolkningen i Rondônia området för att diskutera dessa frågor.

Den årliga träffen kallas för Corredores Etnoambientais och är en del av arbetet mellan Kanindé och Jordens Vänner. Projektet syftar […]

Läs mer »

Kategorier: Brasilien, Genus, Hälsa, Miljö, Minoriteter, Naturresurser

FN – en herrklubb

När jag för första gången läste FN-stadgan reagerade jag på följande: “The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. HE shall be the chief administrative officer of the Organization.” Då tänkte jag att man inte ska läsa in för mycket i det, eftersom FN-stadgan skrevs för cirka 70 år sedan. Men när jag väl började jobba med FN insåg jag snabbt att denna textrad är väldigt representativ.

Samtliga av FN:s åtta generalsekreterare har hittills varit män. I slutet av nästa år        ska en ny generalsekreterare väljas. Många menar att det är dags för en kvinna att leda FN.

Samtliga av FN:s åtta generalsekreterare har hittills varit män. I slutet av nästa år ska en ny generalsekreterare väljas. Många menar att det är dags för en kvinna att leda FN.                   Foto: Gabriella Irsten

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Genus, Jämställdhet, USA

A Second Chance to Education

Imagine that you are a teenager in Tanzania. You come from a village. Every day you go to school, and you love studying. You study hard because you know that your parents are poor and they struggle to afford paying your school fees. But you are planning to do well, and find a job. Your future seems bright.DSC02073Läs mer »

Kategorier: Afrika, Bistånd, Fattigdom, Förenta Nationerna (FN), Genus, Jämställdhet, Jordbruk, Kultur, Mänskliga Rättigheter, Politik, Rättssystem, SRHR, Tanzania, Ungdomar, Utbildning, Utvecklingssamarbete
Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,