Argentinas finansiella kollaps 2001 – civilsamhällets utveckling och reaktion

Den ekonomiska kris som inträffade i Argentina 2001 kan jämföras med dagens globala finanskris. Krisen ledde till en hög arbetslöshet, tilltagande sociala klyftor samt ett stort budgetunderskott i landet. Dessa negativa följder resulterade i ett stort offentligt missnöje och påverkade det civila samhället på olika sätt.

"Fler röster, starkare demokrati" - väggmålning i Buenos Aires. Foto: Daniel Rosell

”Fler röster, starkare demokrati” – väggmålning i Buenos Aires. Foto: Daniel Rosell

Läs mer »

Kategorier: Argentina, Demokrati, Latinamerika, Politik, Sociala rörelser
Taggar: