Att vara eller icke vara – en fråga om identitet hos Georgien, i gränslandet mellan Asien och Europa

Ett land och nation i gränslandet mellan två olika nationer. Aldrig tidigare har frågan om identitet och tillhörighet varit så omdiskuterad i Georgien som nu. Den nationella politiken talar om ett närmande till EU men landets befolkning har skilda uppfattningar om vad de är beredda att identifiera sig med. Vad är europe och vad är asiat och varför är det så viktigt att tillhöra något av dem?

Läs mer »

Kategorier: Europeiska Unionen (EU), Georgien, Kultur
Taggar: