Möjligheterna att påverka FN ökar

FN:s råd för mänskliga rättigheter är en viktig plattform för såväl medlemsstater som NGO:er. Foto: Denis Balibouse

FN:s råd för mänskliga rättigheter är en viktig plattform för såväl medlemsstater som NGO:er. Foto: Denis Balibouse

Även om det vid  första anblick kan tyckas besvärligt att som civilsamhällesorganisation (NGO) samarbeta med en så komplex organisation som FN finns det en uppsjö av ingångar. NGO:er som önskar ta sitt nationella engagemang till en global nivå gör därför klokt i att utnyttja dessa. Framförallt i ett tidevarv där FN skickar tydliga signaler om att ett fördjupat samarbete med civilsamhället är prioriterat. 

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Schweiz
Taggar: