Kambodjas ris – guld värt, men för vem?

Världsbanken, en multilateral institution som poserar som en kämpe för ”en värld fri från fattigdom”, har följt Kambodjas utveckling sedan 1993. Denne publicerar årligen en så kallad Country Poverty Assessment, som ska fungera som ett ”nyckelinstrument […] framtaget för att bedöma omfattningen och orsakerna till fattigdomen i landet, samt för att föreslå en strategi för att dämpa dess effekter”. Här framstår det som att Världsbanken förespråkar minskningen av fattigdomens effekter, istället för att angripa dess rötter, vilket är problematiskt.

Rissektorn i Kambojda är en viktig förklaring till fattigdomsminskningen i landet under senare år, menar Världsbanken. Foto: Robert Pratt, Flickr

Rissektorn i Kambojda är en viktig förklaring till fattigdomsminskningen i landet under senare år, menar Världsbanken. Foto: Robert Pratt, Flickr

Läs mer »

Kategorier: Asien, Ekonomisk utveckling, Kambodja
Taggar: