Syrien – en humanitär insats som sista utväg?

Diskussionerna om en tredje resolution i FN:s säkerhetsråd fortsätter med amerikaner och fransmän i ledningen, men med ett nytt fokus på humanitära insatser. De tidigare försöken att få tillstånd en resolution med krav om politiska reformer har blockeras av Ryssland och Kina som hänvisat till respekten av Syriens suveränitet. Den resolution som kommer diskuteras i säkerhetsrådet inom kort fokuserar i första hand på humanitärt bistånd och humanitärt tillträde eftersom politiska referenser inte accepteras av Kina och Ryssland. Amerikanerna och fransmännen, med stöttning av Arabförbundet, gör ett nu sista försök att få tillstånd en resolution som fördömer våldet i Syrien, ett förslag som de hoppas skall accepteras av Kina och Ryssland.

FN:s mänskliga rättighetsråd antog i veckan en resolution som fördömer de ”omfattande och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter av de syriska myndigheterna”. Kina, Kuba och Ryssland röstade inte helt oväntat emot texten och Syriens delegation bojkottade förhandlingarna efter att den syriska ambassadören stormat ut ur rådets sammanträde redan under tisdagen. Hur rådets uttalande kommer att påverka återstående förhandlingar om framtida internationella insatser återstår att se.

De få humanitära organisationer som har tillträde till kan räknas på en hand och det humanitära biståndet är mycket begränsat. Internationella Röda Korset har haft möjlighet att leverera mat och sjukvårdsartiklar med hjälp utav Syriska Röda Korset, men den humanitära hjälpen är långt ifrån tillräcklig. Internationella Röda Korset har efterfrågat en daglig humanitär paus i konflikten för att leverera humanitär hjälp och evakuera skadade, ett initiativ som stöds av FN:s humanitära organ, OCHA.

En av de få internationella hjälparbetarna som tagit sig in i landet är Jacques Beres, en 71-årig kirurg som var med och grundade Läkare Utan Gränser. Han har just återvänt från den belägrade syriska staden Homs där han i en provisorisk klinik lyckades behandla ett 90-tal människor som skadats under de senaste veckornas stridigheter. Beres berättade för BBC att den 12-dagar långa resan hade planerats i veckor och genomfördes i största hemlighet.

Undergeneralsekreterare för humanitära frågor, Valerie Amos, har efter upprepade försök att få till stånd ett besök i Syrien för att diskutera den humanitära situationen, uttryckt sin besvikelse i ett öppet meddelande till den syriska regeringen den 29:e februari. Undergeneralsekreterare Amos uttryckte oro kring det eskalerade våldet och de misslyckade försöken till dialog med det humanitära samfundet. I ett offentligt svar tillkännagav den Syriska regeringen att ”tidpunkten för Undergeneralsekreterare Amos förslag till att besöka Damaskus varit dålig och att regeringen hoppades på fortsatt dialog”.

Frågan är om tidpunkten inte kan bli mer akut och om de humanitära insatserna nu får agera på bekostnad av politiska misslyckanden? De polisiska initiativ som tagits med sanktioner, försök till resolutioner och politiska uttalanden har gett få resultat på marken. De urvattnande politiska uttalandena har tagit ny form och ett humanitärt fokus kan kanske ses som en sista hållplats. Det som startade som en fredlig revolution, övergick till grova brott mot mänskliga rättigheter och står nu vid randen till inbördeskrig. Nästa steg kommer avgöra framtiden för många syrier, och kanske även för befolkningen i hela regionen.

Agnes Björn

Dela det här:
Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Mänskliga Rättigheter, Mellanöstern, Syrien
Taggar: ,

4 kommentarer

  1. ”Är det inte intressant hur FN kunde besluta om en resolution, innehållande ett kapitel sju mandat, vad gällde Libyen, men står helt handfallna när brott mot de mänskliga rättigheterna begås i länder som inte anses vara lika intressanta av omvärlden. Grundas verkligen en intervention bara på omvärldens vilja att få stopp på brott mot de mänskliga rättigheterna?” Så skriver en läsare på Facebook med anledning av den här artiklen. Intressant att fundera vidare på när vi följer utvecklingen i Syrien…

  2. Den storta skillnaden är vilka intressen som finns i Syrien och hur betydligt fler aktörer är involverade. För att nämna några: Arabförbundet med Qatar och Saudiarabien i ledningen, OIC, Iran, USA, Turkiet, Israel, Kina, Ryssland och EU. Syrien är betydligt mer geopolitiskt känsligt och ett liknande FN-mandat som upprättades i Libyen är ganska otroligt. Libyen var trots allt betyligt mer isolerat än vad Syrien är, vilket påverkar omvärldens reaktioner. Jag håller med om att internationella reaktioner kan vara tvetydliga, speciellt när det är många aktörer involverade. Dock undrar jag om en militär intervention är lyckad i detta läge, speciellt med tanke på vilka regionala effekter det skulle kunna innebära.

  3. Gör Kina en helomvändning? Nu har ju kinesiska UD meddelat att Syrien omedelbart bör ”upphöra med våldet och aktivt arbeta samman med FN och Röda korset för att förbättra den humanitära situation och då särskilt i Homs”. Hmmm, så lät det inte förut… Svårtolkade politiska spel! Vad kommer detta innebära för Syrien?

    • Agnes Björn

      Nyckelorden i denna kommentar från Kina är ”förbättra den humanitära situationen”. I mina ögon innebär detta att Kina, precis som Ryssland, är beredda att diskutera huamnitärt bistånd (som är frånkopplat från den politiska agendan) och inte några andra åtaganden. Att stötta FN:s humanitära organ eller Röda Korset är ”riskfritt”, medan att stötta demokratisering eller reformer är bedydligt mer hårdsmält för en kinesisk eller rysk publik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *