De som tar från de fattiga…

 

Biståndsprojekt där ingenting händer, statlig egendom som säljs utan att regelverk följts och mord på en aktivist. Förra året bedömdes Burundi vara bland de 10 mest korrupta länderna i världen. Korruptionen ökar risken för att en ny konflikt ska bryta ut, och den främjar definitivt inte utvecklingen av ett land som är ett av de fattigaste i världen. Varför har det lilla hjärtformade landet i afrika blivit så korrupt?

Mordet på Ernest Manirumwa är en av anledningarna till att Burundi sedan några år tillbaka är rankad som det 10:e mest korrupta landet i världen av Transparency International. Manirumwa mördades för tre år sedan då han var ordförande i Olucome, en organisation som arbetar mot korruption, och fallet har ännu inte blivit uträtt. Bidragande orsaker till rankningen är dock många fler, en nysläpp rapport om korruptionen i Burundi från International Crisis Group beskriver hur de ledande politikerna i Burundi ser till att få mer och mer kontroll över den privata sektorn. Politiker och affärsmän allierar sig med varandra och politik och affärsverksamhet länkas samman, lite för tätt. Vidare har ett antal stora skandaler uppdagats de senaste åren, ett av de mest kända fallen är försäljningen av presidentens flygplan, en affär som omfattade många miljoner och där man fortfarande inte har sett papperen från den affären. Värt att tillägga är dock att det inte är alla inom dessa kategorier som ägnar sig åt kriminella ekonomiska handlingar, det finns de som öppet kritiserar förekommandet av korruption, vilket skapar konflikter både inom det ledande partiet och med de övriga partierna.

Korruptionen tar sig även uttryck genom att projekt inte kan slutföras för att det fattas pengar eller material. Det finns exempel där en kommun skulle ha bistått med rör till vattenledningar, men när befolkningen hade gjort diken för rören fick de veta att det inte fanns några rör. Richard Ntawe, informationsansvarig på PARCEM (Parole et action pour le réveil des consciences et l’évolution des mentalités) berättar om ett annat exempel där kor som var avsedda för fattiga i en annan av landets kommuner i stället gavs till kommunledaren. Ett av resultatet till detta är inte enbart att befolkningen drabbas direkt, den drabbas även indirekt när biståndsorganisationer tappar tålamodet avlägsnar finansieringen till Burundi. Gabby Bugaga, journalist och involverad i organisationen FORSC (paraplyorganisation för medborgarföreningar i Burundi) säger att givandet i vissa fall dirigeras om till medborgarorganisationer där transparensen oftast är betydligt högre.

Vart du än vänder dig i Burundi ser du människor som lever på knappa resurser, folk i smutsiga, trasiga kläder och tiggeri hör till vardagen. Majoriteten av befolkningen kämpar för att få mat för dagen. Med detta för ögonen är det svårt att förstå hur människor som ska vara ansvariga för landets väl kan vända dessa människor ryggen genom att kortsiktigt se till sitt eget bästa. När korruptionen dessutom ger mindre finanser till statskassan, försvagar landets valuta och sår split både inom och mellan politiska partier samt skapar alltmer ilska och frustration bland befolkningen hopar sig frågorna. Vissa av svaren på står att finna längre tillbaka i historien, men även i det närmre förflutna.

Bugaga berättar att korruption har funnits traditionellt sedan länge i Burundi. På den tiden handlade det om att man kom till kungen med gåvor om man ville ta del av kungens tjänster eller få  kor eller getter av honom. Efter självständigheten 1962 utövades korruption i viss utsträckning, det fanns i vissa sektorer, exempelvis om man ville att något skulle bli uträttat fortare i någon statlig instans. Exempelvis kunde immigranter från Demokratiska Republiken Kongo muta till sig arbetstillstånd. Under inbördeskriget som startade 1993 och fortsatte in på första halvan av 00-talet spreds korruptionen till fler sektorer, exempelvis kaffeproduktionen.

Numera leder pertiet CNDD-FDD regeringen sedan fredsuppgörelsen 2005. Med denna regering har korruptionen blivit värre och enligt Bugaga uppdagas skandaler titt som tätt. Situationen kan inte enbart förklaras genom att korruption funnits historiskt. Både Ntawe och Bugaga säger att den korruption som pågår på hög nivå idag har sitt ursprung i att många av de som sitter i toppen i regeringen, ministerier, rättssystemet och statsägda företag inte blir straffade om de gör fel. Detta bottnar i att många är rädda för hämnd om de skulle ta upp ett sådant fall. Många som sitter på viktiga positioner har utfört kriminella handlingar under kriget, dessa personer vill således inte sätta dit någon då de själva kan riskera att bli anklagade för sådant de gjort. Även de som har ett rent förflutet kan riskera represalier. Detta leder till att man gör sitt bästa för att dölja korruption och de fall som avslöjas fastnar någonstans i rättsprocessen. Att de rättsliga instanserna inte är självständiga är ytterligare en bidragande faktor till problemet, och faktum är att rättsystemet och polisväsendet är de två sektorer som är de mest korrupta. Vilket således ger stora problem då det är meningen att dessa ska stävja kriminella handlingar.

Ytterligare en viktig anledning till att korruptionen fortgår är utbildningsnivån bland många av de som numera styr landet. Regeringspartiet kom till makten genom allmänna val efter krigets slut och många av medlemmarna består till stora delar av personer som själva var ute i fältet, de har begränsad utbildning och ingen tidigare erfarenhet i att syra ett land. Bugoga säger att det saknas tillräcklig förmåga till analys bland många av dem och att det råder brist på en vidare medvetenhet som ofta kommer med högre utbildning.

Slutligen nämns i Crisis Groups rapport en typ av mentalitet som en av anledningarna till korruption. Det handlar om att folk vill se till att trygga resurser och positioner genom att tillskansa sig pengar eller exempelvis hus och markområden. Ur det perspektivet blir det nästan förståeligt att personer på högre nivå bygger hus med pengar som inte är deras, för de vet inte hur länge de kommer ha den position de har, om de bygger ett, eller två, hus har de framtiden tryggad.

När jag frågar Ntawe om han tror korruptionen kan minska i Burundi är han positiv. Han säger att om regeringen inte visar upp bättre förmåga och vilja att stävja korruptionen kommer de troligtvis förlora ännu mer av de utifrån kommande bridragen tillstadskassan. Opponenter mot korruptionen är en annan faktor, människor och organisationer som jobbar mot korruption höjer sina röster. Ju mer korruptionen blir uppmärksammad och människor vill ha förändring så kommer det ske. Trots mordet på Ernest Manirumwa har Olucome fortsatt sitt arbete för ett mindre korrupt Burundi. Den tragiska händelsen bidrog på ett vis till att stärka medborgarrättsrörelsen i landet, trots, eller just på grund av, att det kan vara farligt att arbeta för mänskliga rättigheter och ett gott styre insåg rörelsen att de måste visa sig starka och fortsätta kämpa så att de som hotar människor i rörelsen blir rädda för att göra något. ”Utan medborgarrörelserna dör Burundi” säger Gabby Bugoga, en stor anledning till att fortsätta kampen.

Dela det här:
Kategorier: Afrika
Taggar: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *