Lobba mera – ett sätt att influera?

15 000. Så många lobbyister beräknas det finnas i Bryssel. Den enda staden i världen som har fler lobbyister är Washington DC. Lobbyisterna dominerar det dolda spelet och nyckeln till deras framgång är direktkontakt med kommissionärer, europaparlamentariker och EU tjänstemän. Lobbyisterna är dock inte vilka som helst, några av världens mäktigaste företagsledare finns representerade och sägs ha influerat några av de viktigaste besluten i EU:s historia. Men vilka är de och vad gör de i Bryssel?

Lobbning definieras ofta som politisk påtryckningsarbete och är kopplat till olika intresseorganisationer vilket inkluderar PR-byråer, tankesmedjor, icke-statliga organisationer och näringslivsorganisationer. Lobbning är en form av opinionsbildning med avsikt att påverka beslut som fattas inom EU genom att kontakta makthavare inom främst de tre centrala institutionerna, det vill säga Europaparlamentet, Europa Kommissionen och Europeiska rådet.  Lobbyisterna försöker påverka lagstiftare och tjänstemän på uppdrag av ett särskilt intresse.

En av de mest inflytelserika lobbygrupperna är European Round Table of Industrialists (ERT), en grupp av högt uppsatta chefer inom näringslivet som under 80-talet bildade ett nätverk för att influera EU:s framtid. De sägs ha varit en drivande kraft bakom både den fria rörligheten och den gemensamma marknaden inom EU. Idag är en svensk ordförande, nämligen Leif Johansson (Ericsson)   och dessutom finns Jakob Wallenberg (Investor) representerad tillsammans med företagsledare från bland annat Renault, Siemens, BP, Nestlé och AstraZeneca. Tidigare ordföranden  inkluderar bland andra Pehr Gyllenhammar (Volvo), Wisse Dekker (Phillips) och Jorma Oilla (Nokia). Denna gedigna lista av företagsledare har genom sina kontakter, sina nätverk och sina påtryckningar lyckats influera många av de lagförslag som blivit antagna inom EU.

Det finns en del kritik riktad mot lobbygrupperna, speciellt med tanke på att en del av dessa lobbygrupper representerar stora multinationella företag, lobbar för deras intressen och gör det i det dolda. Det har funnits försök inom EU att reglera lobbygrupperna och sedan några år tillbaka finns det ett initiativ om transparens och öppenhet. Det finns möjligheter för lobbygrupperna att registrera sig för att redovisa sina inkomster och huvudsakliga intressen, men EU lyckades inte enas om att göra det obligatoriskt vilket gjort att endast 50% av lobbygrupperna i Bryssel finns registrerade.

Problemet är inte lobbning i sig, utan den begränsade insynen och bristen av demokratisk påverkan. Att lobbning sker i öppenhet med redovisade inkomster och agendor är centralt för att öka insynen samt förståelsen för spelet bakom kulisserna.

Intresserad av att veta mer om hur lobbying påverkat EU:s utveckling? Kolla in ”The Brussels Business” om speciellt ERT och deras påverkan på EU.

 

Dela det här:
Kategorier: Belgien, Europa, Europeiska Unionen (EU)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *