En flicka är samhällets chans till förändring

På klassrummets svarta tavla står ”HIV/aids” textat med stora bokstäver. På en lägerskola är dagens tema, förutom HIV/aids, kvinnlig könsstympning. Deltagarna är 40 stycken tonårsflickor från nomadfamiljer runt om i norra Kenya som har samlats för att få chansen att diskutera frågor som man varken talar om hemma eller i skolan. 

Lägerskolan är en del i projektet ”Nomadic Girl Project” där ett syfte är att synliggöra en grupp som alltför ofta bortprioriteras; unga nomadflickor.  Organisationen Food for the Hungry Kenya driver projektet tillsammans med svenska Erikshjälpen som vill stötta flickornas möjligheter till en positiv framtid.

I norra Kenya ligger Marsabit-distriktet där en stor del av människorna lever på landsbygden i så kallade nomadbyar. De livnär sig på boskapsskötsel och är ständigt i rörelse då de måste följa sina hjordar i jakt på nya betesmarker. Denna livsstil, med ständiga förflyttningar, försvårar möjligheterna för barn att gå i skolan. Inte minst för flickorna.

Att vara tjej i en nomadfamilj innebär mycket ansvar. Om de inte vaktar boskap är de hemma och sköter hushållssysslor, hämtar vatten eller tar hand om sina syskon. Tiden från barndom till vuxenliv går fort. Det är inte ovanligt att en nomadflicka räknas som barn till dess att hon är fem år, är förlovad vid åtta och gift vid tolv års ålder. Inte långt därefter föder hon sitt första barn.

Tonårstid är ett begrepp som ingen funderar över utan en nomadflicka kastas rakt in i vuxenlivet med allt ansvar som det innebär. Föräldrarna ser ingen poäng i att låta sina flickor gå i skolan eller låta dem vidareutbilda sig. De ska ju ändå giftas bort. Flickorna i sin tur bär ett tungt ansvar för sina familjer. Det kan innebära att man som Grace Qabale offrar sin skolgång för att istället försörja familjen genom att samla och sälja ved.

Food for the Hungry (FH) är en amerikansk biståndsorganisation som har funnits i Marsabit sedan 1976 och är initiativtagare till ”Nomadic Girl Project”. Genom projektet vill de uppmuntra föräldrar att se fördelarna med att låta sina döttrar gå i skolan. Med hjälp av sponsrade skolavgifter, lägerskolor och hembesök försöker de förändra gamla traditionella mönster och synsätt. Ambitionen är att stärka flickornas position, vidga deras vyer och få dem att ifrågasätta deras tilldelade roller. Förhoppningen är att flickorna sedan kan sprida kunskapen vidare. Projektet startades 2002 och sedan dess har antalet flickor som ingår i projektet stadigt ökat och uppgår nu till 140 stycken.

Zipporah Muhoro, chef på FHs barnutvecklingsavdelning berättar att man måste jobba långsiktigt:

– Flickorna är de som lider mest av den nomadiska livsstilen, de är de mest sårbara i familjen. Man måste komma ihåg att dessa flickor är samhällets framtida mödrar. Om man inte satsar på flickorna kommer samhället så småningom att förlora på detta. Världen håller på att förändras, vare sig man vill eller inte. Ju mer utbildad en mamma är, desto friskare och mer hälsosam kommer hennes familj att bli.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Ekonomisk utveckling, Fattigdom, Genus, Hälsa, Kenya, Minoriteter, Utbildning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *