Ny forskning visar på positiva effekter av Universal Periodic Review

Ny forskning från civilsamhället visar att en en hög frekevens av de rekommendationer som stater emottar under Universal Periodic Review skyndsamt börjar implementeras. Det är naturligtvis oerhört positivt och påvisar att UPR är ett ovärderligt verktyg för FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter. 

UPR Info höll under den fjortonde sessionen av UPR ett möte där de presenterade sin rapport Universal Periodic Review: On the Road to ImplementationDet är en faktaspäckad studie av hur 66 länder behandlat de rekommendationer de mottagit under den första cykeln av UPR. Två år senare, halvvägs mot nästa cykel, visar studien att utav 3 294 rekommendationer har 391 implementerats, 859 delvis implementerats och 1884 och avvisats. Det innebär att 40% av rekommendationerna antingen helt eller delvis implementerats efter halva perioden. Det är en mycket uppmuntrande siffra! En annan intressant slutsats är att 150 rekommendationer vilka avvisats ändå  antingen håller på att implementeras eller  har implementerats. Studien ger två förklaringar till ett sådant förfarande:

1. States are scared of having such discussions at the international level, where 
the feeling of beeing inspected is acute; once back home, the international 
pressure is diluted, the framework is softened. Thus, States rejecting 
recommendations at the UPR keep their hands free and avoid to be bounded 
to obligations they are unsure whether they can be implemented. This is a 
precautionary principle

2. Civil society seizes the opportunities raised by the UPR to engage a broad incountry discussion and to start a nation-wide advocacy using the media; in 
other terms, the UPR is a chance to trigger new debates.

(UPR Info, Universal Periodic Review: On the Road to Implementation, p13)

När nu UPR Info fortsätter sin studie med kommande cykler kommer det möjligöra unika jämförelser över tid vilket kommer vara till gagn för såväl NGOs, akademiker och intresserade men inte minst för stater. Studien i sin helhet finner ni här.

Dela det här:
Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz

Om HansFridlund

Efter studier på University of Sussex och Högskolan i Halmstad har Hans avlagt kandidatexamen i statsvetenskap. Efter att ha arbetat som utredningssekretare gör han nu praktik för World Federation United Nations Association. För WFUNA bevakar Hans främst FN:s ansträngningar för att främja och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på Human Rights Councils verksamhet. Att bereda all världens befolkning tillgång till mänskliga fri- och rättigheter är en absolut nödvändighet i strävan efter ett inkluderande internationellt samhälle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *