Olycklig valutgång till FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter

Idag röstade FN:s Generalförsamling in 18 nya stater i Rådet för Mänskliga Rättigheter. Processen lämnade mycket övrigt att önska och det faktum att Sverige inte blev invalt är olyckligt för beskyddandet och främjandet av mänskliga rättigheter såväl nationellt som internationellt.

FN:s Generalförsamling röstade i eftermiddags in 18 nya stater till FN:s Råd för Mänskliga rättigheter (MR-rådet). I endast en regional grupp var det tävlan om platserna. Då varje region har ett avsett antal platser hade majoriteten av grupperna gjort upp på förhand om vilka stater som skulle få kandidera vilket resulterade i att bland annat Venezuela, Pakistan och Etiopien nu sitter med i MR-rådet. Länder vilka inte är kända för att sätta beskyddandet och främjandet av MR högt på agendan. Dessutom urholkar dessa gruppers förhandsarbete demokratitanken då valet blir farsartat när Generalsförsamlingen röstar på redan klara kandidater. I västgruppen tävlade Irland, Grekland, Sverige, USA och Tyskland om tre platser. Rösterna föll enligt nedan:

Tyskland  127
Grekland  78
Irland  124
Sverige  75
USA  131

Källor med god insyn hade tidigare bedömt sveriges chanser till 50/50. Sverige kom sist, efter Grekland, och var inte ens i närheten av en plats. På det stora hela är naturligtvis valutgången en triumf för auktoritära stater som inte önskar se ett starkt MR-råd. Sveriges tradition av av aktiv utrikespolitik med starkt fokus på humanitära frågor är givetvis ett hot mot deras agenda. I den resolution som Generalförsamlingen ställde sig bakom vid upprättandet av rådet står det att”When electing members of the Council, States shall take into account their contribution to the promotion and protection of human rights”. Huruvida den paragrafen fick genomslag idag är högst osäkert.

Att Sverige inte blev invalt är olyckligt för oss som värnar om ett starkt Råd för Mänskliga Rättigheter som arbetar föra att beskydda och främja MR. Inte nog med att Sverige gick miste om en chans att påverka och ta större ansvar internationellt, valutgången är dubbelt olycklig då en plats i rådet hade betytt mycket även på nationell nivå. Mig veterligen, och jag har gjort efterforskningar, nämndes inte valet i sveriges största tidningar idag (jag blir med glädje överbevisad!). Det är en skam. Hade Sverige blivit invalt hade möjligtvis tidningarna omprioriterat och behagat notera de svenska insatserna i rådet. En sådan utveckling hade också kunnat fästa uppmärksamhet vid Svenska FN-förbundets högst berättigade krav på att regeringen påbörjar  arbetet med att bygga en nationell MR-kommission – något som FN har efterlyst vid flera tillfällen.

Det kan idag vara på sin plats att erinra sig följande ord av Jan Eliasson:

We are often criticized but I think we are a reflection of the world as it is and not as we want it to be – but we have to bridge that gap, make sure the world becomes more of what we want it to be.

Dela det här:
Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Mänskliga Rättigheter, Schweiz

Om HansFridlund

Efter studier på University of Sussex och Högskolan i Halmstad har Hans avlagt kandidatexamen i statsvetenskap. Efter att ha arbetat som utredningssekretare gör han nu praktik för World Federation United Nations Association. För WFUNA bevakar Hans främst FN:s ansträngningar för att främja och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på Human Rights Councils verksamhet. Att bereda all världens befolkning tillgång till mänskliga fri- och rättigheter är en absolut nödvändighet i strävan efter ett inkluderande internationellt samhälle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *