Tryggad matförsörjning genom klimatsmart jordbruk

Jordbruket är en av de viktigaste inkomstkällorna i Kenya där småbönder står för 75% av jordbruksproduktionen. På landsbygden återfinns småodlingar så långt ögat når. Även bland de mest utmattade jordar fortsätter kampen om att odla mat för dagen. 

Emilie Akinyi Achienga visar upp ett av sina bananträd. Foto: Tamara Jönsson


Bland småbönder i Kisumu, Kenya, uppmuntrar miljöorganisationen Vi-skogen klimatsmart jordbruk, även kännt som hållbart jordbruk och markanvändning (SALM). SALM tillåter bönder att odla på ett ekologiskt och miljövänligt sätt för att uppnå en tryggad matförsörjning, samtidigt som man anpassar sig till klimatförändringar.

I Madieni, en av Kisumus torrområden, träffar jag bonden Emilie Akinyi Achienga, som berättar hur SALM fungerar i praktiken.

Jag blir välkomnad med ett stort leende, till en grön gård fylld med träd och djur: höns, kalkoner, hundar och en mjölkko.

Papayaträd ger inkomster under torrperioder. Foto: Tamara Jönsson

Med ingen tid att förlora, visar Emelie mig runt sin gård och förklarar hur torrperioden slår hårt mot bönder och boskapshållare. Förr var det svårt att få en tillräckligt stor inkomst för att säkra mat till familjen. Det var den drivande faktorn till att hon började utöva SALM och agroforestry*.

– Det har verkligen gjort skillnad, berättar hon. Jag började med SALM och agroforestry-metoder för tre år sedan. Jag har lärt mig att variera grödor för att bibehålla jordens bördighet och få en högre avkastning. Vi livnär oss nu på gården och överskottet, särskilt frukt, säljs lokalt.

Emelie har lärt sig att plantera grödor som är lämpliga för det torra klimatet. Hon har även lärt sig att samla regnvatten för att bevattna grödor på ett effektivt sätt. Överallt syns agroforestry-träd. De växer upp snabbt (vissa på bara tre år), och används som foder för boskap, ved för matlagning och för att stoppa jorderosion. De bidrar även med kväve till marken, vilket gör marken bördig. Emelie förklarar att hon nu är medveten om klimatförändringar. Hennes trädplantering hjälper mot detta genom att träden binder koldioxid.

– Jag skaffade en mjölkko för att få mjölk och organiskt gödsel, fortsätter Emelie och visare en stor gödselkompost som finns under skuggan av ett träd.

Vår tur fortsätter genom en liten djungel av papaya och bananodlingar. Längs vår promenad upptäcker jag även kassava, bönor, majs och lokala grönsaker. Emelie fortsätter förklara de olika SALM-metoder hon använder. Det finns en stolthet i rösten när hon hon delar med sig av sina framgångar. Innan min avfärd ber jag få höra hennes utmaningar:

– Torrperioden är svår. Men jag är verkligen tacksam för att ha lärt mig att odla på ett sätt som är klimat- och miljöanpassat. Under torrperioden är vanligtvis papayan  mogen och jag kan få en inkomst . Med de pengarna kan jag betala för skolavgifter och hushållsprodukter.

Emilie och hennes fyra barn. Foto: Tamara Jönsson

Emelie, en småbonde med familj som livnär sig på en hektar mark, har övertygat mig om att klimatsmart jordbruk, genom ekologiska och kostnadseffektiva metoder, är definitivt ett effektivt sätt att säkra matproduktion bland småbönder, samtidigt som man aktivt bevarar miljön och ekosystemtjänsterna.

* Agroforestry avser användandet av träd och buskar i traditionellt jordbruk. Träd som planteras på åkrar tillför marken näring, ger skugga som skyddar mot uttorkning samt förhindrar jorderosion.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Ekonomisk utveckling, Kenya, Landsbygdsutveckling, Miljö, Naturresurser

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *