Fortsatta attacker mot det ryska civilsamhället

En rad olyckliga utvecklingar i Ryssland visar att civilsamhällesorganisationer och mänskliga rättigheter är under ökat tryck. Traditionella värderingar mot mänskliga rättigheter i en kamp som i värsta fall kan pågå mycket länge.

Jag deltog igår på ett side event till Universal Periodic Review. Paneldiskussionen berörde den lag som tvingar ryska NGOs vilka mottar ekonomiskt stöd från utlandet och bedöms utöva politisk verksamhet att registrera sig som ”Foreign Agents”. Definitionen av politisk verksamhet är extremt vag och omfattar bland annat legitima aktiviteter som att skriva alternativrapporter till FN:s konventionskommiteer. Ryssland menar att etiketten ”Foreign Agent” enkom används i syfte att vara transparenta och avisera med var NGOs får ekonomiskt stöd ifrån. NGOs måste själva registrera sig som ”Foreign Agent”. Görs inte så blir man utsatt för hot och andra repressalier samt riskerar att få sin verksamhet nedstängd. ”Foreign Agents” ses i själva verket som organisationer vilka arbetar för utländska makter i syfte att omkullkasta den ryska staten. Dessa grupper blir ständigt attackerade, hotade och utsatta för oannonserade razzier. Dess ackompanjeras ofta av statlig media som filmar attackerna för att sedan smutskasta NGOs på bästa sändningstid. Att bli stämplad som ”Foreign Agent” är i många fall detsamma som att bli sedd som landsförrädare vilket också är anledningen till att majoriteten av NGOs vägrar registrera sig.

Civilsamhället i Ryssland är kanske idag under hårdare tryck än någonsin tidigare i modern historia. En lag som kriminaliserar ”homosexuell propaganda” backades i början av året upp av Duman i första omgången. Den gör det olagligt att i offentliga rum uttrycka sig gillande om homosexuella. Samkönade par som pussas offentligt gör sig skyldiga till brott.

Samtidigt för Ryssland fram en diskurs i FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter om hur traditionella värderingar kan nyttjas för att främja mänskliga rättigheter. Traditionella värderingar skiftar mellan länder och bygger ofta på kulturell subjektivitet medan mänskliga rättigheter är lika för alla överallt. Inte bara står traditionella värderingar ofta i konflikt med mänskliga rättigheter utan de används dessutom regelbundet för att rättfärdiga brott mot gemensamma fri- och rättigheter.

”Let’s hope this is the last fight before freedom”, sa en kollega. Låt oss hoppas det och under tiden arbeta för allas rätt till mänskliga rättigheter.

Dela det här:
Kategorier: Mänskliga Rättigheter, Ryssland, Yttrandefrihet
Taggar: , , ,

Om HansFridlund

Efter studier på University of Sussex och Högskolan i Halmstad har Hans avlagt kandidatexamen i statsvetenskap. Efter att ha arbetat som utredningssekretare gör han nu praktik för World Federation United Nations Association. För WFUNA bevakar Hans främst FN:s ansträngningar för att främja och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt fokus på Human Rights Councils verksamhet. Att bereda all världens befolkning tillgång till mänskliga fri- och rättigheter är en absolut nödvändighet i strävan efter ett inkluderande internationellt samhälle.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *