Mexiko har inte fri media

I inget annat land i världen försvinner så många journalister som i Mexiko, visar nya siffror från The Committee to Protect Journalists. Landet anses också vara ett av de farligaste för media att verka i.

Journalister protesterar mot det ökade våldet i Mexiko. Foto: Knight Foundation, Flickr

Journalister protesterar mot det ökade våldet i Mexiko. Foto: Knight Foundation, Flickr

Den 3 maj firades den internationella pressfrihetsdagen och i samband med detta uppmärksammades den icke önskvärda situation när det kommer till landets media. Enligt den senaste rapporten från den obundna organisationen Freedom House, som årligen utvärderar graden av demokrati i världens länder, rankas Mexikos media som ”icke fri”. Denna status kan ses som en följd av de försvinnanden, mord och attacker mot exempelvis nyhetsredaktioner och enskilda journalister som sker alltför ofta. I april kastades flera explosiva föremål mot en tidningsbyggnad i staden Guadalajara och i en av landets norra delstater hittades en ung nyhetsfotograf mördad i slutet av samma månad. Denna typ av våldshandlingar har direkta följder för de utsatta, men till stor del genomförs de som symboliska handlingar för att på så vis verka som hot i större skala.

Klassificeringen av landets media som icke fri kan därmed sägas bero på två faktorer. Den ena är det våld som här nämns och exemplifieras, och den andra faktorn är konsekvenserna av detta – dels en omfattande självcensur, målet att skrämma journalister till tystnad uppnås på vissa platser; och dels korruption och en låg grad av rättssäkerhet som leder till att fallen inte utreds och de skyldiga går fria.

Drogkarteller inblandade

I den senast uppmärksammade våldshandlingen relaterad till landets media mördades två söner till en relativt välkänd journalist. Även dessa mord skedde i en av de norra delstaterna, delar av landet som har drabbats av mycket drogrelaterat våld. I många länder är det regeringsmakten som är den främsta orsaken till att ett land bedöms ha icke fri media, men i Mexiko är det till stor del andra, inofficiella, makthavare som är en viktig faktor, även om detta inte betyder att staten inte har med saken att göra. Drogkarteller och kriminella ligor har stort inflytande, speciellt i vissa städer och samhällen, och kan vara de som utför vissa av de våldshandlingar som journalister utsätts för. Detta för att behålla makten över sina territorier och påverka opinionen på ett sätt som gynnar dem.

Svenska PEN (Poets, Essayists, Novelists), en världsomspännande organisation för skribenter, lanserade nyligen det senaste numret av Dissidentbloggen (www.dissidentblog.org), publicerad sedan 2011. Bloggens utrymme används för att låta de röster som vanligtvis inte får komma till tals höras. Detta nummer är till fullo dedikerat Mexiko och ett flertal vittnesmål samt notiser bekräftar olyckligtvis den verklighet som här beskrivs.

Dela det här:
Kategorier: Latinamerika, Mänskliga Rättigheter, Mexiko, Rättssystem, Yttrandefrihet

Om SannaForsberg

Examen i Utvecklingsstudier och Internationella Relationer, lever i Guadalajara, Mexiko, mitt andra hemland. Att skriva och rapportera är vad jag vill ägna mig åt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *