Nutida slavhandel ur ett sydafrikanskt perspektiv

Sedan slutet av apartheid, 1994, har Sydafrika blivit alltmer integrerat i den globala marknaden och många söker jobb i landet i hopp om bättre levnadsförhållanden, men riskerar att bli offer för människohandel. Sydafrika fungerar som en källa, transit och destinationsland för personer som utsätts för tvångsarbete och sexhandel. 

Foto: Petra Spencer

Foto: Petra Spencer

Kvinnor och flickor från till exempel Thailand, Kongo, Indien, Ryssland, Kina och Zimbabwe rekryteras för legitimt arbete i Sydafrika, men tvingas istället till prostitution eller slaveri inom tjänstesektorn eller slussas vidare till Europa och Mellanöstern.

Människohandel är svårt att mäta statistiskt, men forskning från the International Organization for Migration (IOM) och United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tyder på att problemet är relativt utbrett i Sydafrika. Fram tills nyligen hade Sydafrika inga officiella rutiner för att hjälpa offer för människohandel. En stor del av det arbete som har bedrivits för att säkra offrens rättigheter, och som har fastställs och garanteras av den sydafrikanska konstitutionen, nationella lagar och konventioner, har utförts av icke-statliga organisationer. President Jacob Zuma signerade i somras en ny lag som ska bekämpa handel med människor, och just nu pågår även en bedömning för ackreditering av fler organisationer som kan stödja offer för människohandel. Den nya lagstiftningen ger verkan åt Sydafrikas internationella förpliktelser i enlighet med FN:s protokoll om människohandel. Den nya lagen ger Sydafrika en rättslig ram som innehåller åtgärder som kan förhindra människohandel, åtala människohandlare samt skydda och hjälpa offer.

Kampanj mot trafficking i Sydafrika. Foto: A Campaign Designed To Drop Sales

Kampanj mot trafficking i Sydafrika. Foto: A Campaign Designed To Drop Sales

Gary Koekemoer driver en ideell organisation i Port Elizabeth som hjälper offer för människohandel. Han berättar att staten nu eventuellt är på väg att stödja hans organisation, ett stöd som hittills har saknats trots att staten hänvisar offer till dem. För att hjälpa offren kan ett alternativ vara att upprätta specialiserade stödverksamheter, särskilt för dem som har blivit sexuellt utnyttjade och offer som har varit under ett påtvingat missbruk. Många gånger nekas exempelvis kvinnor som är heroinmissbrukare stöd. Om det finns en brist på ett fungerande stödsystem, speciellt ett holistisk sektorsövergripande system, riskerar offren fysiska såväl som psykiska problem. Avsaknaden av fungerande stödsystem leder till vidare socio-ekonomiska orättvisor, eftersom offer riskerar att hamna i fattigdom om de inte blir återintegrerade i samhället.

Parallellt med utvecklingen av lagar som ska skydda människohandelns offer pågår en het debatt om huruvida prostitution ska legaliseras eller ej i Sydafrika – en legalisering som kan få förödande konsekvenser mot bakgrund av avsaknaden av sociala trygghetssystem för prostituerade och offer för sextrafficking.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Arbetsmarknad, Mänskliga Rättigheter, Migration, Sydafrika

Om Petra Spencer

Petra holds a Master’s degree in political science from Halmstad University. She has also studied at University of Leeds and Malmö University. Petra has a substantive background from fieldwork in Africa, as well as an internship undertaken at the Embassy of Sweden in Pretoria and work experience from United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). She also has progressive and hands-on experience regarding development issues from election observation missions. Currently Petra resides in India where she is conducting research activities. She also works with development issues and defending human rights through an organisation she started in 2011 called African Society. As a global citizen Petra joined FUF because she believes that the experiences and the knowledge that she will gain and contribute with through the organisation will help her to highlight and address the needs of poor and vulnerable people, which is necessary if we are to combat injustices that exist in the world.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *