Rest in Peace, Madiba

 

Det har formodligen inte ungatt nagon att Nelson Mandela igar lamnade jordelivet, 95 ar gammal. For drygt en manad sedan lamnade jag Sydafrika efter tva veckors arbete. Den stolthet de manniskor jag motte kanner for sin Madiba gick inte att ta miste pa.

Nelson-Mandela’s-Top-Five-Contributions-to-Humanity

”No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can also be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.”  Nelson Mandela, 1918 – 2013

Det har inte undgatt nagon. En av var tids frihetskampae och inspiratorer har nu lamnat oss. For drygt en manad sedan befann jag mig i Sydafrika for arbete. I Mandelas hemland, i det land for vilket han kampade for fred och rattvisa. Jag anade en stolthet bland de manniskor jag motte. Vi talade aldrig direkt om Mandela, men jag kunde kanna att manga manniskor sag honom som en riktig hjalte.

”Det kanns som min pappa har dott”, sa min sydafrikanske van nar jag fragade hur han madde. Sedan berattade han att han tidigare igar morse sett en flaggstang i vilken en flagga med Mandelas leende ansikte var upphissad. Vinden var sa otroligt kraftig att flaggan nastan helt lossnade, endast en liten del av den holl sig kvar i stangen. Han liknade flaggan vid Mandelas liv. ”Det ar som om Mandela forsoker halla sig kvar i livet likt flaggan pa stangen. Kanske maste flaggan bara lata sig folja med i vinden, sa att den kan bli fri”.

De orden kom fran en person som sett Mandelas fantastiska arbete for rattvisa och fred pa jorden, som fatt uppleva hans goda garningar och det var sa otroligt fint att lasa. Idag, berattar han, ar alla sorgsna. De kramar varandra pa gatan, forstar varandra. ”Karleken finns overallt”, sager min van. ”Men vi ar alla valdigt ledsna”.

Det kloka citatet ovan i posten ar bara ett av manga meningsfulla ord som Mandela yttrat under sin livstid. Karlek ar mer naturligt inom oss an hat. Som nyfodd spelar hudfarg, religion, sexuell laggning eller konsidentitet inte nagon roll. En nyfodd bebis behover narhet och karlek. Mat och somn. Och det ar samma for exakt alla bebisar, oavsett hudfarg, religion eller kultur. Nar blir vi sa stora att vi borjar bry oss om olikheter? Nar borjar vi doma andra manniskor efter deras bakgrund? Nar borjar vi satta varde pa personer utifran deras hudfarg eller sexuella laggning?

Du, jag, en religios person, en icke-religios person, ett barn, en vuxen – jag tror att vi alla ar i samma behov av karlek. Varfor maste hatet och fordomarna dela oss? Varfor kan inte vart gemensamma behov av karlek fora oss samman?

Sa som den for samman det sydafrikanska folket idag.

Jag vet att det finns fler med Mandelas fantastiska kamparglod i bland oss. Jag vill inte tro nagot annat.

Rest in Peace.

Bildkalla

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Demokrati, Fred, Politik, Sydafrika

Om Sofia Astrom

Jag heter Sofia och befinner mig just nu pa praktiktermin i Pompano Beach, Florida, dar jag arbetar pa en NGO som heter Hope Education International. Organisationen arbetar med HIV- och AIDS-forebyggande arbete runt om i Sydafrika samt utbildning om hygien och sanitet i Togo. Praktikterminen inkluderar arbete pa falt, vilket hitills inneburit en tva veckors resa till Sydafrika samt eventuellt i framtiden ocksa en tur till Togo. Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap och har valt att rikta mitt fokus mot internationell utveckling och bistand. Jag har dessutom varit i Ghana som volontar, och arbetar nu ocksa vid sidan av min praktikplats som onlinevolontar for FN. Forutom detta har jag en passion for fotografi och resor, och kombinerar mer an garna dessa tva sa ofta jag kan (och sa ofta min studentbudget tillater!).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *