Eliten – både ett problem och en del av lösningen

Ulrica Hansson Foto: Lina Noväng

Ulrica Hansson Foto: Lina Noväng

Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam beskriver i en ny rapport den globala elitens makt som ett hot mot en hållbar utveckling. Ett projekt i Bangladesh visar dock att eliters engagemang lokalt kan vara en del av lösningen på problemet med extrem fattigdom.

 

 

I rapporten Working for the few uttrycks oro över de ökande klyftorna i världen. Halva jordens välstånd kontrolleras enligt Oxfam av en procent av dess befolkning, medan den fattigaste halvan av jordens invånare tillsammans äger lika mycket som de rikaste åttiofem människorna i världen.

Jag håller med om att den globala elitens makt är ett hot mot en rättvis och hållbar utveckling. När jag skrev en hemtenta på Institute of Development Studies i Brighton, England, upptäckte jag dock att det också finns exempel på motsatsen. I Bangladesh har organisationen BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) utvecklat ett program för att nå kvinnor i extrem fattigdom. Deltagarna får bland annat olika typer av bidrag och stöd för att kunna få en inkomst. Dessa satsningar har dock visat sig vara förgäves om man inte också jobbar med de strukturella orsakerna till fattigdomen. För att kvinnorna ska kunna göra sina röster hörda och delta i samhällslivet, involveras den lokala eliten i byarna. På så sätt skapas nya sociala nätverk och kvinnorna får stöd i sina verksamheter, i kontakter med myndigheter och  hälsovården etc. Det byggs broar mellan eliten och de allra fattigaste som på sikt kan bryta den sociala isolering som många extremt fattiga lever i.

CFPR-TUP (Challenging the Frontiers of Poverty Reduction – Targeting the Ultra Poor) är ett kontroversiellt projekt, eftersom en del menar att sättet på vilket man involverar eliten bidrar till att upprätthålla fler destruktiva strukturer än de som man försöker bryta. Jag tycker dock att det är ett intressant exempel på att en välbärgad elit inte bara behöver vara en del av fattigdomsproblemet, utan också kan vara en del av lösningen.

Dela det här:
Kategorier: Bistånd, Europa, Fattigdom, Kultur, Politik, Storbritannien

Om Ulrica Hansson

Utvecklingsvetare med kandidatexamen från Göteborgs universitet, som för närvarande pluggar en master i Poverty & Development på Institute of Development Studies i Brighton. Har tidigare jobbat med opinionsbildning och påverkansarbete på Svenska kyrkans internationella avdelning och sitter i styrelsen för Kristna fredsrörelsen. Brinner för klimaträttvisa och hållbar utveckling, rätten till mat och land, samt för gender- och jämlikhetsfrågor.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *