Jämställdhet under utveckling

Mellan det exklusiva shoppingcentret Polana och den smutsiga trafikplatsen Museu, på en lugn gata med akaciaträd, finns kontoret för den Moçambikiska jämställdhetsorganisationen Fanelo Ya Mina som kämpar för kvinnors rättigheter och mäns attitydförändring.

En fredag efter kontorstid lyckas FIV få tid för en intervju med Celma Elizabeth Menezes som arbetar för kvinnors jämlikhet bl.a. genom pappagrupper, policyövervakning och utbildning av statsanställda. Foto: Angelica Dunberg

En fredag efter kontorstid lyckas FIV få tid för en intervju med Celma Elizabeth Menezes som arbetar för kvinnors jämlikhet bl.a. genom pappagrupper, policyövervakning och utbildning av statsanställda. Foto: Angelica Dunberg

I många mätningar hamnar Moçambique långt ner gällande jämställdhet, men förändringens vindar blåser. Fanelo Ya Mina Institute (FYM) startades 2009 och en av grundarna, Celma Elizabeth Menezes, berättar om organisationen:

– Namnet kommer från språken Shangana och Ronga och betyder kortfattat ”mina skyldigheter” men också ”mina rättigheter”. Jag har mött många kvinnor som har drabbats av det patriarkala systemet, jag har själv blivit drabbad. Det är därför min skyldighet, och rättighet, att arbeta för jämlikhet.

De senaste åren har lagstiftningen gällande månggifte och våld inom äktenskapet förändrats drastiskt i Moçambique. Fördelningen av ekonomiska medel är dock många gånger sned till fördel för den manliga delen av befolkningen, samtidigt som en stor del av den inofficiella ekonomin och arbetet sköts av kvinnor.

– Sexuella trakasserier, våldtäkter, våld i förhållanden och förhållanden där mannen har mer än en partner och ibland smittar sina partners med Hiv/Aids och andra sexuellt överförbara sjukdomar är några problem som drabbar kvinnor. Detta är grunden för vårt arbete: vi ser en del män som skapar problem genom en hegemonisk maskulinitet. För att lösa det måste vi arbeta med män som en del av problemet, men också som en del av lösningen. Vi bedriver därför ett aktivt förändringsarbete riktat delvis mot männen själva.

Metoder för förändring
– Genom att implementera innovativa metoder för att bemöta frågor om ojämlikhet mellan könen vill vi involvera män och pojkar i processen för att förbättra kvinnors situation. Det är en utvecklingsfråga – om kvinnors situation förbättras blir utvecklingen bättre för alla.

I forskning och statistik finns bilden av Moçambique som ett land där villkoren för kvinnor och män är väldigt olika. Efter kolonisering, inbördeskrig och ett ekonomiskt system under förändring, via socialism, delvis protektionism samt liberalism, har den politiska representationen i landet förändrats med både ett ökande antal kvinnor i parlamentet samt på lokal nivå.

– Ett av de största problemen med jämställdhetsarbetet i Moçambique är implementeringen. Hur mycket ”gender mainstreaming”, policydokument och konventioner som än produceras och signeras finns kraftiga brister i implementeringen. Det är också därför vi har valt att fokusera på männens del i förändringsarbetet. Genom attitydförändringar hos män och pojkar förändras deras kunskap och beteende. Först då blir implementeringen verklig.

Fyra områden för förändring
FYM arbetar aktivt inom fyra områden: ansvarstagande faderskap, påverkansarbete och övervakning, Hiv och könsbaserat våld, samt institutionellt kapacitetsbyggande.

– De fyra områdena är valda utifrån insikten om att jämställdhetsarbete måste ske holistiskt för en hållbar utveckling. Attitydförändring kommer inte för att man föreläser för en vuxen man, utan man måste ha ett samtal där det finns utrymme för frågor och funderingar. Pappagrupperna vi har skapat är ett steg i detta. Vi vill till exempel utmana den traditionella rollen om föräldraskap. Samtidigt är det ett långsiktigt arbete – om vi skapar den förändringen hos en man så får både barnet och mamman också fördelar av det. När barnet växer upp kommer förhoppningsvis han/hon också att vara en del i förändringen. Det är många gånger ett frustrerande arbete eftersom det går så långsamt, men jag måste arbeta med det här. Det är inte ett val, det är min skyldighet och mitt ansvar.

Dela det här:
Kategorier: Jämställdhet, Moçambique

Om Angelica

Frågor om miljö, politik, utveckling och rättigheter intresserar, innovation och entreprenörskap ser jag som verktyg och styrkor. Drömmarna är många, men en blir viktigare och viktigare: att fortsätt utvecklas, fortsätt lära sig- det finns så mycket kvar att upptäcka. Gillar att titta och se, höra och lyssna samt en gnutta dans. Fascinerad av möten med människor, kulturer samt den vidunderliga naturen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *