Faran när science fiction blir verklighet

Rymden blir allt viktigare och tar en allt större plats i våra vardagliga liv,utan att de flesta av oss nödvändigtvis tänker på det. Ökningen av världens rymdaktiviteter styrs av många olika faktorer, däribland sociala, ekonomiska och politiska. Vad som händer i rymden är en viktig del av att skapa en global hållbar utveckling, framförallt med hjälp av informations- och  telekommunikationsteknologi.  I Latinamerika och Karibien finns det fler mobilabonnemang än invånare. I Afrika har mobilanvändningen ökat med nästan 500 procent de senaste åren och ny teknologi som penningöverföringar via mobiler har snabbt spridit sig över hela kontinenten.

Även om den största delen av den globala rymdverksamheten fortfarande är fokuserad på telekommunikation har många länder också expanderat den till andra områden, till exemple  jordobservation som främst används för att kunna upptäcka och förhindra naturkatastrofer och klimatförändringar.

Expantionen av rymdverksamheter har också bidragit till en ökad militärisk användning av rymden. Under många år har rymden använts för att underlätta militärstrategiska verksamheter såsom kommunikation mellan trupper och underrättelseinhämtning. Däremot har upprustningen av yttre rymden blivit en allt mer pressande fråga i och med ny teknologisk utveckling och ett allt mer spänt internationellt läge. Exempelvis testade Kina i januari 2007 en av sina antisatellitmissiler genom att skjuta ner en av sina egna satelliter. Vidare förstörde USA i februari 2008 en av sina skadade satelliter genom att använda ett modifierat jaktplan.

Rymdfrågan har tyvärr inte tagit någon central roll i nedrustningsdebatten, vilket kan förklaras med att det finns så många andra mer brådskande nedrustningsrelaterade ämnen. Men nedrustning måste börja ske på långsikt, vilket innebär att mer resurser måste läggas på förebyggande åtgärder. En konflikt i rymden skulle inte bara leda till förödande konsekvenser för vårt dagliga liv på jorden, utan också påverka den globala hållbara utvecklingen och förstöra våra framtida möjligheter att använda rymden till fredliga aktiviteter.

Dela det här:
Kategorier: Europa, Konflikt, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Schweiz

Om Gabriella Irsten

Gabriella Irsten arbetar för Reaching Critical Will, ett självständigt program inom Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF). Här arbetar hon med policybyggnad och opinionsbildning för att skapa starkare nedrustningsverktyg, bl.a. genom att införliva mänskliga rättigheter och humanitära aspekter inom FN:s nedrustningsprocesser. Genom sitt arbete följer hon och analyserar ett brett spektrum av nedrustningsförhandlingar vid FN samt de viktigaste mänskliga rättighetsorganen. Andra arbetsrelaterade ämnen inkluderar militära utgifter, mänsklig säkerhet samt freds-och säkerhetsrelaterade frågor. Gabriella har en dubbel masterexamen i humanitära insatser, fredsbyggande och konfliktlösning (NOHA) från Ruhr-Universität Bochum i Tyskland och Uppsala Universitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *