Det kan du skriva under på…

En grupp kvinnor har precis beslutat sig för att de vill bli en del av ett projekt som utbildar marginaliserade jordbrukare inom ekologiska odlingsmetoder. Kvinnorna sitter tätt för att få plats under taket och undvika regnet som börjat falla vid början av mötet. Stämningen är spänd och förväntansfull. Kapacitetsstärkande och inkomstgenererade aktiviteter är inget nytt för dem men de aktiviteter som de har varit involverade i tidigare har inte varit kopplade till deras jordburk. Nu vill de utveckla sitt jordbruk för att öka sina försörjningsmöjligheter.

DSC_7402

Det räcker inte bara att fatta beslutet om att ingå samarbete. Beslutet kräver underskrifter för att anses giltigt, något som ibland kan vara för mycket begärt. De flesta kvinnorna i den här gruppen kan skriva och de som inte kan skriva får hjälp av närmsta skrivkunniga så att alla kan signera dokumenten som skickas runt.

Umesh Bushal är projektledare på JGWICO, organisationen som bedriver utbildning i ekologisk odling. Han förklarar att regeringen har en policy för att utbilda vuxna som inte kan gå i skolan, och en hållhake för att de ska ta del av utbildningen.

– Om de inte kan skriva sitt namn är det inte heller berättigade till statligt stöd som till exempel änkebidrag. Därför måste de gå på kvällskurser för att få grundläggande läskunnighet och lära sig skriva sitt namn.

Regeringen har utsett år 2014 till ”Illiteracy Elimination Year” med målet att utrota analfabetism. Det är fortsättningen på en nationell läskunnighetskampanj som började redan 2008 och har sedan dess gjort blandade framsteg. Kampanjen är ett informellt utbildningsprogram som främst fokuserar på personer mellan 15 och 60 år från socioekonomiskt utsatta och marginaliserade grupper för att stärka deras självtillit och förbättra deras levnadsstandard. När kampanjen startade led cirka 7,8 miljoner nepaleser av analfabetism. Nu har denna siffra sjunkit till drygt 1,7 miljoner. För att nå målet om att utrota analfabetism har regeringen beslutat att fokusera på utbildningsprogram i de 17 distrikt där majoriteten av de som saknar läskunnighet bor.

Dela det här:
Kategorier: Nepal
Taggar: , , ,

Om Anna Blücher

Jag kommer att befinna mig i Nepal de närmsta fyra månaderna för att göra praktik på Individuell Människohjälps landkontor. Här kommer jag framförallt att jobba med uppföljning och utvärdering av utvecklingsprojekt samt med kommunikation. I somras avslutade jag mina studier på masterprogrammet i statsvetenskap och internationella relationer vid Stockholms universitet. Jag har även en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet. Jag har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen och sitter sedan i mars även i FUF:s styrelse. Den här terminen fortsätter jag som FUF:are ute i världen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *