Kolonialt arv bakom ’Je Suis Charlie’

’Je Suis Charlie’, jag är Charlie, ekade genom Europa när tusentals demonstranter fyllde gatorna efter attacken på tidningsredaktionen Charlie Hebdo i Paris i början av året. Attacken sågs av många som ett direkt angrepp på yttrandefriheten. Mathias Deloris, professor i statsvetenskap, menar dock att de starka reaktionerna som attacken genererade bland fransmännen inte bara handlar om yttrandefrihet, utan även har sina rötter i Frankrikes kolonialhistoria och synen på islam.

’Je Suis Charlie’ var den slogan som demonstranter runtom Europa använde för att visa sitt stöd för yttrandefriheten efter attacken i Paris. Foto: duncan c, Flickr

’Je Suis Charlie’ var den slogan som demonstranter runtom Europa använde för att visa sitt stöd för yttrandefriheten efter attacken i Paris. Foto: duncan c, Flickr

Sjunde januari var dagen då den dödskjutning som hela världen snart kom att koppla ihop med slagorden ‘Je Suis Charlie’ ägde rum i Paris. Efter att ha porträtterat islam och profeten Muhammed som satiriska karikatyrer stormades den franska tidningen Charlie Hebdos kontor av två beväpnade män – en attack som resulterade i tolv döda och elva skadade.

Denna attack, som i medierna har beskrivits som ett islamistiskt terrorattentat, skapade enorm uppmärksamhet både i och utanför Frankrike. Människor på alla samhällsnivåer visade sitt stöd för Frankrike och yttrandefriheten. Mathias Deloris, forskare inom historisk sociologi och Internationella Relationer vid Science PO Bordeaux, menar dock att reaktionerna som attacken gav upphov till har andra förklaringar än enbart viljan att försvara yttrandefriheten. Länder i väst delar en slags identitet byggd på en gemensam uppfattning av modernitet, menar han. Denna identitet ställs i kontrast till länder i andra delar av världen – något som i sin tur genererar en västerländsk självbild av att vara mer avancerad och civiliserad än andra samhällen:

– Religion, i detta fall islam, ingår inte i den västerländska bilden av modernitet, utan utgör snarare ett hot mot det ”ideala samhället”. Detta kan förklara varför också tidigare attentat kopplade till islam har porträtterats på liknande sätt och fått stor uppmärksamhet i media.

Den franska relationen till islam är speciell på grund av den franska kolonialhistorian som går två århundraden bakåt i tiden. Frankrike hade två typer av territorier i Afrika – ”protektorat” söder om Sahara, som inte ansågs vara en del av Frankrikes nation, samt Algeriet, som officiellt var en del av Frankrike. Algeriets invånare var alltså fransmän vilka man delade i två kategorier: icke-muslimer, vilka hade vissa rättigheter, och muslimer, som saknade rättigheter. Denna religionsbaserade uppdelning av befolkningen i Algeriet innebar ett formellt uteslutande av islam som en del av fransk kultur och politik. Detta uteslutande av islam skedde motsägelsefullt nog under samma period som demokrati och sekularism, principen om att separera statliga och religionsbaserade frågor, infördes i Frankrike.

Frankrikes koloniala arv påverkar fransmännens syn pa?Charlie Hebdo-attacken, menar professor Deloris. Foto: Fanny Johansson

Frankrikes koloniala arv påverkar fransmännens syn pa?Charlie Hebdo-attacken, menar professor Deloris. Foto: Fanny Johansson

Även om gatudemonstrationerna efter attacken i Paris ämnade försvara rätten till yttrandefrihet hävdar Deloris att den allmänna opinionen om islam har formats under sekler av uppdelning av människor baserat på en diskriminerande klassificering av individer – en del av historian som är okänd för de flesta i dagens Frankrike.

De politiska konsekvenserna av attacken är till exempel Frankrikes utökade involvering i kriget mot den Islamiska Staten och (det avvisade) lagförslaget om att utöka slöjförbudet i franska skolor till att även omfatta universiteten. Dessa initiativ, vars enda koppling till attacken i Paris är just islam, visar enligt Deloris attackens sociala effekt i Frankrike där redan existerande tankar om islam som ett hot förstärktes ytterligare.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Europa, Frankrike, Kolonialism, Okategoriserade, Politik, Religion, Yttrandefrihet

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *