Ökat tjuvskytte skymmer utsikterna för fredspark

Noshörningstjuvskyttet i den sydafrikanska nationalparken Kruger eskalerar. Den svårstoppade trenden utgör inte bara ett hot mot artens överlevnad utan riskerar även att undergräva den fortsatta utvecklingen av den fredspark som Kruger är en del av och som syftar till att skydda biologisk mångfald, utveckla lokala samhällen samt stärka fredliga relationer i regionen.

Fredsparker ska o?ka samarbete mellan la?nder. Great Limpopo Transfrontier Park delas av Zimbabwe, Sydafrika och Moçambique. Foto: Peace Parks Foundation

Fredsparker ska o?ka samarbete mellan la?nder. Great Limpopo Transfrontier Park delas av Zimbabwe, Sydafrika och Moçambique. Foto: Peace Parks Foundation

Fredsparken kallas Great Limpopo Transfrontier Park och är ett gränsöverskridande naturskyddsprojekt mellan Sydafrika, Moçambique och Zimbabwe som invigdes 2002. En av grundtankarna i fredsparksidén är att riva de stängsel som hindrat djur från att ströva fritt men som också exkluderat människor från att vistas i parken och att delta i dess utveckling.

Undergräver socialt arbete
Ett av de största hoten mot djurlivet i parken just nu är tjuvskytte av noshörningar. Alltfler djur skjuts varje år och noshörningsstammen minskar snabbt. Utöver att vara ett hot mot djurarten i sig riskerar tjuvjakten att grusa drömmarna om ett öppet, fredligt landskap mellan de tre länderna och människor på olika sidor gränserna. Arbetet mot tjuvskyttet kräver stora summor pengar vilket också gör att andra projekt, ofta av social karaktär, får mindre resurser och uppmärksamhet.

– Det är en enorm utmaning. En stor del av våra resurser går till att försöka stoppa tjuvskyttet och många andra projekt får vänta, säger en sydafrikansk regeringsrepresentant som arbetar med gränsöverskridande naturvård.

Svårlöst problem och lukrativ inkomstkälla
Trots ökad militarisering och hårdare straff för tjuvjakt ser 2015 ut att bli ett mörkt år för noshörningarna i Sydafrika. Det svåra är att komma åt grundorsakerna till tjuvskyttet och efterfrågan på horn:

– De som efterfrågar produkterna är inte samma personer som utför jakten. Även om vi fängslar dem som utför jakten kvarstår efterfrågan, säger regeringsrepresentanten.

Tjuvskyttet av nosho?rningar a?r en stor utmaning fo?r Great Limpopo Transfrontier Park. Foto: Anna Nihlén

Tjuvskyttet av nosho?rningar a?r en stor utmaning fo?r Great Limpopo Transfrontier Park. Foto: Anna Nihlén

Steve Collins, som i många år har arbetat med lokala samhällen och människors rättigheter i skyddade områden, anser att en grundförutsättning för att lösa problemet är att samhällen på båda sidor om stängslen involveras och ser påtagliga fördelar och ekonomiska vinster med naturskyddsområdet:

– Vi måste hitta sätt att hantera fattigdom och de underliggande faktorerna till att människor väljer att ge sig in i tjuvskytte. Det är sådana stora summor pengar i noshörningshandeln att det för en fattig person på landsbygden är värt risken att bli skjuten, för vad har du att förlora? Ditt liv förstås, men du har så mycket att vinna pengamässigt att det är värt att riskera.

Collins ser även en fara i att tjuvjaktsproblemet riskerar att öka misstänksamheten mellan samhällen – tvärtemot vad fredsparksidén innebär:

– Om vi inte kommer till bukt med det här problemet är risken att samhällen på varsin sida gränsen kommer vilja sätta upp stängslen igen för att skydda sin mark och de vilda djur de drar nytta av genom exempelvis turism.

I början av april hölls ett bilateralt möte mellan Moçambique och Sydafrika med representanter från regeringen samt nationalparkerna Kruger och Limpopo, två av de områdena som ingår i fredsparken och där tjuvskyttet just nu är som störst. Detta gränsöverskridande samarbete är avgörande och kan förhoppningsvis bidra till att problemen minskar i framtiden.

Dela det här:
Kategorier: Afrika, Fred, Konflikt, Miljö, Moçambique, Naturresurser, Sydafrika, Zimbabwe

Om Kristina Berglund

Jag heter Kristina Berglund och studerar på masterprogrammet i Global Miljöhistoria vid Uppsala Universitet. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i freds- och konfliktstudier vid Umeå Universitet. Denna termin gör jag praktik på Peace Parks Foundation i Pretoria, en organisation som jobbar med att upprätta och stödja så kallade fredsparker – gränsöverskridande naturskyddsområden. Jag skriver samtidigt min masteruppsats om Great Limpopo Transfrontier Park, en fredspark mellan Sydafrika, Mozambique och Zimbabwe. Mina intresseområden rör främst naturskydd, hållbar utveckling och balansgången mellan behovet av att skydda natur och vikten av att säkra människors fri- och rättigheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *