En ”disciplinerad” pressfrihet i Burma inför valet

Valet i november närmar sig i Burma och tidningarna fylls redan med spekulationer kring dess utfall. Men samtidigt som journalisters yttrandefrihet är starkare än på länge så begränsas de fortfarande i sin yrkesutövning: inte minst på grund av restriktiva regler och lagar.

Myanmar Press Council har författat utkastet till den uppförandekod som Burmas presskår måste förhålla sig till i bevakning av valet i november. Oberoende medier har kritiserat uppförandekoden, som ännnu inte antagits, med hänvisning till att de hellre ser frivilliga riktlinjer än bindande regler för landets journalister. Medieorganisationer och oberoende journalistnätverk har också tydliggjort att journalister inte bör straffas med fängelsedomar när de brister i sin källgranskning eller politiska neutralitet.

– Istället för att journalister direkt anklagas under förtalslagstiftningen, borde det finnas rum för förhandlingar och diskussioner, som en deltagare i ett möte för valbevakande medier uttryckte det i Rangoon tidigare i år.

Denna åsikt delas dock inte av regimen i Burma.

The Union Elections Commission (UEC), som organiserar det kommande valet, har slagit fast att mediefall kommer att hanteras inom ramarna för landets lagverk.

– Felaktig nyhetsrapportering kan påverka demokratiseringsprocessen negativt, har Tin Aye, ordförande för UEC, varnat.

– Bara riktiga uppgifter bör förmedlas till folket.

Min Kyi från UEC förklarade, under samma möte, att journalister måste värna om tre principer i sin nyhetsrapportering om valet: oberoende, riktighet och tillförlitlighet. Hon tydliggjorde att medier inte får delta i kampanjarbetet för enskilda kandidater och att lagar och regler för mediebevakningen av valet måste följas. Min Kyi avrådde också medier från att publicera personliga åsikter från enskilda skribenter:

– Debattartiklar får inte publiceras – de kan förväxlas med nyheter, varnade hon.

Press- och väljarkåren ifrågasatta av regimen

Under ett högtidlighållande av Internationella Pressfrihetsdagen i Rangoon i maj upprepade informationsminister Ye Htut UEC:s åsikt att Burmas medier måste saneras inför valet i november:

– En del personer hävdar att de tillhör Burmas presskår, men  i själva verket är de opportunister, inte journalister, sade han och tillade:

– Det finns också många journalister som bara skriver det de blir tillsagda av sina chefer att skriva.

Under samma tillställning underströk Aung San Suu Kyi, ledare för Burmas främsta oppositionsparti NLD, vikten av journalistetik:

– Journalister måste skilja på sanning och rykten, slog hon fast.

– Journalister bör också understryka att konstitutionen från år 2008 måste ändras, för i nuläget blandar sig regeringen i juridiska fall alltför ofta.

Representanter från UEC har dock redan uttalat sig offentligt om att konstitutionsändringar sannolikt inte kommer att ske innan valet. Istället kommer resurser och fokus att riktas på att klargöra vilka regelverk som kommer att reglera valet – inklusive oberoende mediers valbevakning.

Risken är stor att regimkritiska journalister inte kommer att kunna uttrycka sina åsikter ostraffade när regimen skärper utrymmet för fria politiska diskussioner. Oberoende medier förväntar sig istället att regimen kommer att använda lagstiftningen för att flytta fram sin position inför valet.

Tin Aye, med ett förflutet inom regimpartiet USDP:s toppkretsar, har sin åsikt klar gällande valets utfall:

– Det vore bra om personer kapabla att utföra ansvarsuppdrag väljs i valet, och inte bara personer som är ”bra för folket”.

/AK, i Rangoon

Dela det här:
Kategorier: Asien, Burma, Demokrati, Mänskliga Rättigheter, Yttrandefrihet
Taggar: ,

Om AK

Projektledare för ett flertal demokrati-, freds-, utbildnings- och andra projekt i Burma. Människorättsaktivist och feminist med akademisk bakgrund i mänskliga rättigheter och sexualiteter. Jobbat med gräsrotsaktivister vid den thai-burmesiska gränsen och med rättigheter i Sydostasien. Har ett hjärta som klappar för Burma och ett stort intresse för SRHR- och LHBTIQ-frågor, genus, jämställdhet och kvinnors rättigheter, samt rätten till yttrandefrihet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *