Kaffebönder har svårt att investera

I Uganda är kaffe en av de viktigaste exportvarorna och småskaliga kaffeodlare står för nästan all produktion. För att jordbruket ska utvecklas och fattigdom bekämpas måste odlarna själva kunna investera i sina gårdar.
– Det är ett stort problem att odlarna inte har tillgång till krediter, säger Clessy Ndaula som är chef för ett utvecklingsprojekt.

1,5 miljoner hushåll i Uganda är beroende av kaffe som sin största och ofta enda inkomstkälla.                                            Foto: Hanna Fjellström

1,5 miljoner hushåll i Uganda är beroende av kaffe som sin största och ofta enda inkomstkälla. Foto: Hanna Fjellström

Svenskar älskar kaffe. Tillsammans med finnarna är vi världens mest kaffedrickande folk. Varje svensk dricker i genomsnitt tre och en halv kopp kaffe per dag och vi betalar gärna dyrt för att kaffet vi dricker ska vara av god kvalitet. Den svenska kaffemarknaden omsätter idag över en miljard kronor. Samtidigt lever många av världens kaffeodlare i extrem fattigdom.

I Afrika söder om Sahara är fattigdomen som mest utspridd bland bönder på landsbygden. Just därför sägs det att investeringar inom jordbruk är det bästa och mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom i området på. Trots detta har få investeringar gjorts inom jordbruket under de senaste decennierna, och biståndet till jordbruk har minskat. Avsaknaden av investeringar har lett till en stagnerande jordbruksproduktion i många låginkomstländer.

Dåliga kaffeskördar är en bidragande orsak till den utbredda fattigdomen på landsbygden i Uganda.                                Foto: Rod Waddington, Flickr

Dåliga kaffeskördar är en bidragande orsak till den utbredda fattigdomen på landsbygden i Uganda. Foto: Rod Waddington, Flickr

1,5 miljoner hushåll i Uganda är beroende av kaffe som sin största och ofta enda inkomstkälla. Det är ett vanligt antagande att dåliga kaffeskördar är en bidragande orsak till den utbredda fattigdomen på landsbygden. I Uganda produceras 550 kilo kaffe per hektar, jämfört med Vietnam som producerar 2,5 ton per hektar.

Kaffeprojekt ska bidra till utveckling
Privata företag och organisationer investerar pengar i kaffesektorn i Uganda. Runtom i Kasesedistriktet i västra Uganda finns idag många projekt som syftar till att förbättra konkurrenskraften och livsvillkoren för kaffeodlarna.

Clessy Nduala vill förbättra för Ugandas kaffeodlare.       Foto: Hanna Fjellström

Clessy Nduala vill förbättra för Ugandas kaffeodlare. Foto: Hanna Fjellström

Clessy Ndaula är chef för ett projekt som erbjuder utbildning och praktisk träning till kaffeodlarna. Genom demonstrationsfält där gammal och ny odlingsteknik används parallellt blir fördelarna med den nya tekniken tydliga för kaffeodlarna.

– Många kaffebönder är lågutbildade och har inte tillgång till information om moderna odlingstekniker. De odlar

kaffe precis som de alltid har gjort och det fungerar inte. Det behövs ny kunskap och moderna tekniker för att skörden ska bli större, säger Ndaula.

Det viktigaste för utvecklingen av jordbruk och bekämpningen av fattigdom är att odlarna själva kan investera i sina gårdar. Även om odlarna som deltagit i projektet nu har kunskap om hur man ska gå tillväga för att öka skörden så har de inte alltid pengar för att investera i exempelvis verktyg eller gödsel.

– Fattigdom och avsaknad av en stadig inkomst leder till att många kaffebönder skördar i förtid och säljer kaffet till ett pris långt under dess potentiella värde, säger Ndaula.

Han berättar att odlarna som ingår i deras projekt numera säljer sitt kaffe i grupp för att komma upp i större volymer och få ett bättre pris. Odlarna tar kaffet till kontoret i byn, kontoret hittar en köpare, kaffet transporteras vidare och sedan får gruppen pengar när kaffet når en köpare i huvudstaden Kampala. Detta kan dock ta upp till flera veckor vilket gör att odlarna måste vänta på pengar, något de inte alltid har råd att göra.

– Projekt som drivs runtom i distriktet är bra och hjälper kaffeodlarna, men det viktigaste för utveckling är möjligheten för bönderna att själva investera i sina gårdar. För att fler ska kunna tänka ”business” och investera i sina kaffeodlingar krävs att det finns tillgång till krediter, säger Ndaula.

Kaffebonden Margaret Kasereka tvingas skörda i förtid. Foto: Hanna Fjellström

Kaffebonden Margaret Kasereka tvingas skörda i förtid. Foto: Hanna Fjellström

Margaret Kasereka, kaffeodlare i Kasesedistriktet, har deltagit i projektet i två år och hennes liv har förbättrats markant. Hon använder sig av sin nya kunskap och hennes skördar har blivit större. Tack vare intäkterna från sitt kaffe kan hon betala skolavgifter och köpa mat till barnen och hon har även investerat i verktyg till gården. Ändå ser hon uppgiven ut när jag möter henne på hennes gård. Hon har inga pengar just nu. Skolan har redan börjat och skolavgifterna ska betalas.

– Regnet har inte kommit än och mina träd är inte redo för skörd. Jag känner mig tvingad att skörda i förtid och sälja till mellanhänder även om jag vet att jag inte borde, säger Kasereka.

Dela det här:
Kategorier: Arbetsmarknad, Jordbruk, Landsbygdsutveckling, Uganda

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *