Odrägliga villkor för flyktingar i Israel

Dörren till utvecklingscentret för afrikanska flyktingar öppnas sakta av en man med ett försiktigt leende. Efter lite tvekan berättar han att han just fått avslag på sin asylansökan. Likt tusentals andra afrikanska asylsökande i Israel har han nekats status som flykting.

Trots att det finns omkring 43 000 asylsökande från framförallt folkmordets Sudan och militärdiktaturen Eritrea har endast ett fåtal eritreaner och sudaneser fått flyktingstatus i Israel. Sedan 2012 hindrar ett långt stängsel längs med den egyptiska gränsen människor från att komma in i landet och få sina asylansökningar prövade. Eftersom internationella konventioner förbjuder mottagarländer att skicka tillbaka asylsökande ger Israel de som redan är där tillfälliga skyddsvisum som måste förnyas flera gånger per år. Dessutom nekas de tillgång till sjukvård och välfärdsstöd och har begränsade möjligheter att arbeta. Därtill kallas de flesta ensamkommande asylsökande män till en öppen anstalt där de kan hållas i upp till ett år eftersom de anses ha invandrat till landet illegalt. Enligt uppgifter från den israeliska hjälporganisationen Hotline uppmanas de där, ofta under påtryckningar, att “frivilligt” bege sig till ett hemligt tredjeland – som visat sig vara Uganda och Rwanda – där fortsatt förtryck och förtvivlan väntar.

Israel överger människor i desperat behov av hjälp när de försöker avskräcka asylsökande att ta sig in i landet och  när de försöker få de som redan är här att lämna. När jag tänker tillbaka på de förödande skogsbränderna som härjade i landet under hösten 2016 då jag såg solidariteten israeler emellan, kan jag inte hjälpa att slås av den stora kontrasten mellan hur man behandlar och har empati för olika grupper beroende på härkomst.

Jag berättar för mannen att jag ska göra vad jag kan med hans asylansökan och se om vi kan överklaga, fastän jag vet att hans chanser är nästintill obefintliga. I en motvillig mottagarstat är situationen för asylsökande svår och förändring kommer långsamt.

Krönikör Rickard Nätjehall

Dela det här:
Kategorier: Flyktingar, Israel, Migration

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *