När hjälpen stjälper

När en naturkatastrof inträffar är det många som vill hjälpa till – individer, organisationer, länder och regionala aktörer. Vid första anblicken kan det stora antalet frivilliga hjälparbetare och internationella organisationer framstå som en välbehövd resurs. Gång på gång har det dock visat sig att ett stort inflöde av plötslig, och ofta oorganiserad, hjälp kan skapa problem vad gäller koordinering och kontroll av insatser. Det kan också sätta onödig press på de lokala och nationella organ som är ansvariga för landets krishantering.

Efter jordbävningen i Armenien 1988 saknade många insatsteam förmåga att koordinera sina arbeten och kommunicera med andra organisationer och den ansvariga krishanteringsmyndigheten. Många var bristfälligt utrustade både vad gäller verktyg och kunskap. Fenomenet har uppmärksammats under åren, inte minst efter tsunamin i Thailand. Så sent som 2014, efter cyklonen Pam i Vanuatu, kunde man konstatera att inflödet av hjälp var så stort att landets kapacitet att ta emot och koordinera hjälpen ställdes på sin spets, något som ledde till ineffektivitet och spänningar mellan nationella organ och internationella aktörer.

För att skapa ett mer effektivt system för krisrespons är det därför viktigt att införa minimistandarder för humanitära insatser. Internationella organisationer och nationella insatsteam bör uppfylla vissa krav innan de ger sig av på internationella insatser.

Krönikör Emma Jidinger. Foto: Privat.

Riktlinjer skulle kunna ange vad för typ av utrustning som bör packas för viss typ av insatsaktivitet, vad som förväntas av olika aktörer, hur man bäst kommunicerar med andra nationella team, hur gemensamma kommunikations- och kodsystem fungerar, och mycket mer. Genom att inför en minimistandard för hur olika insatsenheter och organisationer bör utföra sitt arbete i fält ökar vi chansen att bidra till kvalitativ krisrespons, där fler människor får bättre och snabbare hjälp.

Dela det här:
Kategorier: Naturkatastrofer, Schweiz

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *