Skarp situation när intressen krockar i Amazonas

Den brasilianska statens beslut att skydda regnskogen får genomgripande konsekvenser i Amazonområdet. Förebyggande åtgärder för att hindra illegal skogsskövling har skapat en känslig situation. I verkligheten ställs grupper mot varandra till följd av stridande intressen. Spänningen eskaleras i vissa fall till att gälla liv och död.

Nationalskogen Jamanxim är hårt utsatt av illegal exploatering. Foto: Felipe Werneck / Ibama

Den 6 juni uttrycktes ett starkt missnöje gentemot kontrolleringen av skogsavverkningen utanför staden Altamira i delstaten Pará. Under en transport brändes tjänstefordon tillhörande det statliga miljöinstitutet Ibama, som övervakar skogsområdet. Svaret till händelsen var beslutet att tillfälligt stänga samtliga sågverk till motiveringen att återställa ordning och den miljövårdande verksamheten av miljöinstitutet. I samband med detta har den federala polisen skickats dit i uppdrag att undersöka händelsen. Omgivningen har på senare tid drabbats av åtskilliga sammanstötningar.

Åtagandet erfar trots detta goda signaler från allmänheten i landet. Opinionsundersökningar visar att 91 procent av befolkningen stödjer Amazonskogens bevarande, enligt forskningsinstitutet Imazon.

Monitorering bedrivs i utsatta områden. Genomförandet av uppgiften har lett till långtgående konflikter. Regionen har kontrollerats strikt med reguljära inspektioner av illegala verksamheter som skogsavverkning och gruvdrift. Efter de senaste händelserna skickas nu förstärkning. Den 26 juni stod det klart att hundra agenter från den nationella insatsstyrkan skickas till området för att stödja den permanenta operationen på plats. Förra året ledde en konfrontation med illegala skogshuggare till att en sergeant från den regionala militärpolisen sköts till döds efter att deras läger hade röjts.

Ett sätt att bekämpa verksamhetens fortgående är att ta de skyldiga på bar gärning. Foto: Vinícius Mendonça – Ascom/Ibama

Restriktioner – en känslig fråga

Upptrappning i dag kommer inte ur tomma intet. Områdets nationalskog Jamanxim har nyligen uppmärksammats efter framförandet av ett lagförslag för att ändra restriktionerna av dess delar. Avdelningarnas kategorisering innebär olika bestämmelser för vad som är tillåtet på utsatt mark, däribland tillstånd för ockupation och utvinning av resurser. Miljöaktivister reagerade negativt när förslaget presenterade. Orsaken var att lagstiftningen skulle möjliggöra en större omfattning av skogsavverkning. Det avslogs slutligen av president Michel Temers veto, och beslutet möttes då av protester från lokalbefolkningen. Uppståndelsen grundar sig i att förslaget innehöll lättade restriktioner och hade därmed kunnat möjliggöra en ökad verksamhet för jordbrukare.

Frågeställningen gällande regnskogens hantering har ännu ingen en samstämmig lösning. Vad som tydliggörs är svårigheten att möta samtliga parters behov i frågan. Gruvarbetare, miljöaktivister, skogshuggare, statliga agenter och ursprungsbefolkning kolliderar med sina respektive intressen. Medan det från statligt håll prioriteras att genomföra förändringar som minskar skogsskövlingen är samma verksamhet i många fall den huvudsakliga inkomstkällan för landsbygden. Det innebär i verkligheten att många människors levebröd står på spel.

Dela det här:
Kategorier: Brasilien, Jordbruk, Konflikt, Landsbygdsutveckling, Markrättigheter, Miljö
Taggar: , , , ,

Om Lucas Nordlund

Mitt namn är Lucas Nordlund och jag är student i statsvetenskap. För tillfället befinner jag mig i Brasilien.

Jag är väldigt intresserad av utvecklingsfrågor. Genom mitt engagemang i FUF hoppas jag både kunna ta del av och förmedla kunskap inom området.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *