Bakom droppar av vatten

För cirka 20 år sedan så spåddes brist på vatten eller kamp om vatten av många forskare bli framtidens konfliktkälla med anledning av världens växande befolkning och allt mer påtagliga klimatförändringar. Idag hävdar många forskare och politiker dock att situationen snarare är den omvända; att brist på vatten skapar ökat samarbete och möjlighet till hållbar utveckling. Ett sådant fall är Okavangofloden. Men även här kvarstår risken för konflikt. 

Läs mer »

Kategorier: Afrika, Botswana, Miljö, Naturresurser, Sociala rörelser

Push + Pull = Papperslösa Zimbabwier i Botswana

Mellan år 2005 till år 2006 så ökade immigrationen av Zimbabwier till Botswana från 25 000 personer till 60 000 personer. Inströmningen av Zimbabwier har avtagit till Botswana men idag beräknas 1 av 15 innevånare i gränsstaden Francistown i östra Botswana vara av Zimbabwisk nationalitet. Push och pull effekter mellan grannländerna Botswana och Zimbabwe bygger på den frirörligheten i SADC regionen med enda krav att man kan styrka sin identitet med pass. Men immigrationen innefattar också papperslösa som inte har tid eller pengar att skaffa pass i Zimbabwe vilket skapar en spänning mellan länderna.

Läs mer »

Kategorier: Arbetsmarknad, Botswana, Ekonomisk utveckling, Migration, Zimbabwe