Könsstympning förbjuds i Gambia

Den 28 december förbjöds kvinnlig könsstympning i Gambia. Många människorättsorganisationer välkomnar lagen som ses som ett viktigt steg för flickors rättigheter och jämställdhet. Samtidigt är sedvänjan djupt rotad i samhället och många undrar vilken förändring den nya lagen faktiskt kommer att innebära.

Kvinnor som har slutat genomföra ingreppen deltar i en workshop om kvinnlig könsstympning och diskuterar alternativa aktiviteter som inkomstkälla.    Foto: Fatou Manneh

Kvinnor som har slutat genomföra ingreppen deltar i en workshop om kvinnlig könsstympning och diskuterar alternativa aktiviteter som inkomstkälla.
Foto: Fatou Manneh

Läs mer »

Kategorier: Gambia, Jämställdhet