18 miljoner bengaliska klimatflyktingar

Om det är något land som är särskilt sårbart för klimatförändringarna är det Bangladesh. Enligt klimatexperter beräknas 17 procent av landet ligga under vatten och närmare 18 miljoner människor vara på flykt till följd av detta år 2050.

Ett hus i riskzonen för erosion och översvämning. Foto: Merry Huang

Ett hus i riskzonen för erosion och översvämning. Foto: Merry Huang

Läs mer »

Kategorier: Asien, Bangladesh, Fattigdom, Flyktingar, Miljö, Naturresurser