När hjälpen stjälper

När en naturkatastrof inträffar är det många som vill hjälpa till – individer, organisationer, länder och regionala aktörer. Vid första anblicken kan det stora antalet frivilliga hjälparbetare och internationella organisationer framstå som en välbehövd resurs. Gång på gång har det dock visat sig att ett stort inflöde av plötslig, och ofta oorganiserad, hjälp kan skapa problem vad gäller koordinering och kontroll av insatser. Det kan också sätta onödig press på de lokala och nationella organ som är ansvariga för landets krishantering.

Läs mer »

Kategorier: Naturkatastrofer, Schweiz

Faran när science fiction blir verklighet

Rymden blir allt viktigare och tar en allt större plats i våra vardagliga liv,utan att de flesta av oss nödvändigtvis tänker på det. Ökningen av världens rymdaktiviteter styrs av många olika faktorer, däribland sociala, ekonomiska och politiska. Vad som händer i rymden är en viktig del av att skapa en global hållbar utveckling, framförallt med hjälp av informations- och  telekommunikationsteknologi.  I Latinamerika och Karibien finns det fler mobilabonnemang än invånare. I Afrika har mobilanvändningen ökat med nästan 500 procent de senaste åren och ny teknologi som penningöverföringar via mobiler har snabbt spridit sig över hela kontinenten.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Konflikt, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Schweiz

Humanitär nedrustning – det långsiktiga alternativet

Säkerhetspolitik har länge fokuserat på nationell säkerhet, där fler och mer vapen uppfattas som stark säkerhet. Det humanitära nedrustningsperspektivet placerar däremot civil säkerhet och vapnens faktiska effekt på människor och deras liv i centrum.

Minrehabilitering på uppdrag av FN i Kongo-Kinshasa. Foto: UN Photo, Martine Perret

Minrehabilitering på uppdrag av FN i Kongo-Kinshasa. Foto: UN Photo, Martine Perret

Läs mer »

Kategorier: Förenta Nationerna (FN), Fred, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Säkerhetspolitik, Schweiz, USA

Möjligheterna att påverka FN ökar

FN:s råd för mänskliga rättigheter är en viktig plattform för såväl medlemsstater som NGO:er. Foto: Denis Balibouse

FN:s råd för mänskliga rättigheter är en viktig plattform för såväl medlemsstater som NGO:er. Foto: Denis Balibouse

Även om det vid  första anblick kan tyckas besvärligt att som civilsamhällesorganisation (NGO) samarbeta med en så komplex organisation som FN finns det en uppsjö av ingångar. NGO:er som önskar ta sitt nationella engagemang till en global nivå gör därför klokt i att utnyttja dessa. Framförallt i ett tidevarv där FN skickar tydliga signaler om att ett fördjupat samarbete med civilsamhället är prioriterat. 

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Schweiz
Taggar:

Kalla krigets kvarlevor- kärnvapenfrågan som försvann

Hur kan det vara tillåtet med ett vapen som med endast en detonation kan döda miljontals människor samt påverka klimatförändringar och jordbruksproduktion så att mer än en miljard människor riskerar hungersnöd?

The fear of letting go: varför är det så svårt för kärnvapenstater att överge sina vapen? Svaret ligger i så mycket mer än säkerhetspolitiken. Foto: alanbenzie

The fear of letting go: varför är det så svårt för kärnvapenstater att överge sina vapen? Svaret ligger i så mycket mer än säkerhetspolitiken. Foto: alanbenzie

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Militär/krigsmakt, Militära interventioner, Schweiz

Genus och den oreglerade vapenhandeln

Det första internationella vapenhandelsavtalet någonsin röstades den 2 april igenom av FN:s generalförsamling.  Avtalet består bland annat av en kriterielista som skall styra framtida vapenexport. Kriterierna gör det bland annat olagligt att exportera eller importera vapen om det finns en risk att de kommer används till att kränka mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt eller genusbaserat våld. 

Grundtanken bakom ATT är att minska mänskligt lidande genom att reglera den innan helt oreglerade internationella vapenhandeln. Foto: Saltation, Flickr

Grundtanken bakom ATT är att minska mänskligt lidande genom att reglera den innan helt oreglerade internationella vapenhandeln. Foto: Saltation, Flickr

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Genus, Konflikt, Mänskliga Rättigheter, Militär/krigsmakt, Rättssystem, Schweiz

Steget ut

Hans Föreläser för besökare i Palaisdes Nations. Foto: www.wfuna.org

I snart sex månader har jag praktiserat för World Federation of United Nations Associations på Palais des Nations i Genève. Under tiden har jag funderat en del kring vilka egenskaper som är av godo för att få ut det mesta möjliga av en praktiktjänstgöring i internationell miljö. Jag passar därför på att här dela med mig av några av mina tankar på området.

Läs mer »

Kategorier: Arbetsmarknad, Europa, Förenta Nationerna (FN), Schweiz, Utbildning
Taggar: