Kemiska vapen, Syrien och multilateral diplomati i Haag

Organisation for the Prohibition for Chemical Weapon

I veckan pågår multilaterala förhandlingar i Haag kring den kemiska vapenkonventionen (CWC) framtida utveckling. Konventionen överses och bevakas av Organisationen för förbudet mot kemiska vapen (OPCW) – vars Tekniska Sekretariat finns i Nederländska Haag.

Läs mer »

Kategorier: Europa, Förenta Nationerna (FN), Konflikt, Militära interventioner, Syrien, USA
Taggar: , , , , ,